KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS - JELENTKEZÉS - FELVÉTEL 2021/2022

Kedves Szülők! Kedves Leendő Kollégisták!

A 2021/2022-es tanévre a kezdő évfolyam tanulói a kollégiumi jelentkezési lapot abban a középiskolában adhatják le, amelyikbe felvételt nyertek. Erre lehetőség a személyes beiratkozás napján lesz. Ezen a napon (2021. jún. 22-24. között)  egy-egy kollégiumi nevelőtanár várja az érdeklődőket a város középiskoláiban. Ha az online jelentkezést választják, akkor a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot megküldhetik a kollégium címére postai úton vagy e-mail-ben  szkennelt formában 2021. június 25-ig. 

A kollégiumi jelentkezési lap letölthető a Nyomtatványok menüpontból.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napja alkalmából 

2021. június 2-án a kollégium tanulói és nevelőtestülete az emléknappal kapcsolatban álló városi helyszínek, így az óvári temető, az I. világháborús emlékmű, az első óvári trianoni emlékmű helyszíne és az evangélikus templom melletti Trianon kereszt felkeresésével és a helyszíneken tartott ismertetők segítségével kapott képet az egykori eseményekről és azok későbbi értékeléséről. A megemlékezők, Beregszászi Balázs levéltáros és Simon Zsuzsanna tanárnő konkrét magyaróvári közéleti személyiségek, nyugat-magyarországi felkelők életének bemutatásával tették átélhetővé az egykori eseményeket. 

Nemzeti osszetartozas napja 21.06

KOLLÉGIUMI SPORTNAP 2021

Visszatérve a jelenléti oktatáshoz és a kollégiumba közös sportolással erősítettük a közösséget. Varga Károly tanár úr sorversenye és a kosárlabdázás mindenkit megmozgatott. A program végén megismertük az új sportszoba eszközeit.Kedves Végzős Kollégisták!


Sikeres tanévzárásotok alkalmából szeretettel köszöntelek benneteket!
Érettségi, ill. záróvizsgáitokhoz sok sikert kívánok a kollégium nevelőtestülete és diáksága nevében!
A jelenléti oktatás megkezdését követően és a vizsgáitok befejezése után várunk benneteket a kollégiumban egy búcsúztató ünnepségre!

Veres Mária
intzéményvezető

MegcéloznialegszebbálmotKomolyanvenniavilágot

Tisztelt Szülők, kedves Támogatóink!

Ha Önök is egyetértenek iskolai közösségünk céljaival, akkor tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványát.

Alapítványunk neve:

Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány célja a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban végzett középfokú oktató-nevelő munka támogatása.

Kérjük, hogy a „Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1 + 1 %-áról, azaz a „20EGYSZA” nevű nyomtatványon a kedvezményezett adószámához iskolai alapítványunk adószámát írják:

18539611-1-08

A rendelkezést legkésőbb 2021. május 20-áig nyújthatják be az állami adóhatósághoz.

Támogatásukat köszönjük!


Számlainformációk:
Név: Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány
Bank neve: Nyugat Takarék Szövetkezet
Számlaszám:
59500155-10021392

A diákok, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök képviseletét az iskolai diákönkormányzat (IDB) látja el.

Szeptemberben megválasztjuk az osztály diákképviselőit, ill. az iskola diákvezetőségét. A diákönkormányzat munkáját  a nevelőtestület egyetértésével az intézményvezető által megbízott tanár segíti. 

Az iskolai diákönkormányzat szervezeti felépítése:

Minden osztály két fővel képviseli magát az IDB közgyűlésein. A delegált tanulók feladata, hogy tájékoztassák diáktársaikat a diákönkormányzat tevékenységéről, az aktuális feladatokról, képviseljék osztályuk érdekeit, véleményét.

Diákönkormányzati képviselők a 2020/21-es tanévben:

Az IDB elnöke: Novicz Liza 12.A osztály
Az IDB elnökhelyettese: Pék Panka 12.D osztály

A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Kiss Ildikó

A tanév első közgyűlésén rendszerint megismerkedünk az IDB Szervezeti és Működési Szabályzatával, továbbá megbeszéljük az adott tanév munkatervét.  Az első tanítási napon minden új osztállyal megismertetjük az IDB tevékenységét.

A tanév során különböző programokat szervezünk a diákok részére, melyek elősegítik a közösség fejlesztését, az osztályok közötti jó viszony erősítését. A munkatervben meghatározott rendszeres programjaink ITT olvashatók.

 

 

 

 A könyvtár minden kedden a nagyszünetben(10:25 - 10:40) zárva tart.

A könyvtárunk online katalógusa segítségével megtudható, hogy a keresett könyv megvan-e könyvtárunkban, és éppen kölcsönözhető-e.