KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS - JELENTKEZÉS - FELVÉTEL 2021/2022

Kedves Szülők! Kedves Leendő Kollégisták!

A 2021/2022-es tanévre a kezdő évfolyam tanulói a kollégiumi jelentkezési lapot abban a középiskolában adhatják le, amelyikbe felvételt nyertek. Erre lehetőség a személyes beiratkozás napján lesz. Ezen a napon (2021. jún. 22-24. között)  egy-egy kollégiumi nevelőtanár várja az érdeklődőket a város középiskoláiban. Ha az online jelentkezést választják, akkor a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot megküldhetik a kollégium címére postai úton vagy e-mail-ben  szkennelt formában 2021. június 25-ig. 

A kollégiumi jelentkezési lap letölthető a Nyomtatványok menüpontból.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napja alkalmából 

2021. június 2-án a kollégium tanulói és nevelőtestülete az emléknappal kapcsolatban álló városi helyszínek, így az óvári temető, az I. világháborús emlékmű, az első óvári trianoni emlékmű helyszíne és az evangélikus templom melletti Trianon kereszt felkeresésével és a helyszíneken tartott ismertetők segítségével kapott képet az egykori eseményekről és azok későbbi értékeléséről. A megemlékezők, Beregszászi Balázs levéltáros és Simon Zsuzsanna tanárnő konkrét magyaróvári közéleti személyiségek, nyugat-magyarországi felkelők életének bemutatásával tették átélhetővé az egykori eseményeket. 

Nemzeti osszetartozas napja 21.06

KOLLÉGIUMI SPORTNAP 2021

Visszatérve a jelenléti oktatáshoz és a kollégiumba közös sportolással erősítettük a közösséget. Varga Károly tanár úr sorversenye és a kosárlabdázás mindenkit megmozgatott. A program végén megismertük az új sportszoba eszközeit.Kedves Végzős Kollégisták!


Sikeres tanévzárásotok alkalmából szeretettel köszöntelek benneteket!
Érettségi, ill. záróvizsgáitokhoz sok sikert kívánok a kollégium nevelőtestülete és diáksága nevében!
A jelenléti oktatás megkezdését követően és a vizsgáitok befejezése után várunk benneteket a kollégiumban egy búcsúztató ünnepségre!

Veres Mária
intzéményvezető

MegcéloznialegszebbálmotKomolyanvenniavilágot