Versenyeredmények 2020/21

kupa
Az  Edu Robotics Cup LEGO programozó versenyen a Horváth Ádám, Kóródi Lőrinc és Sebők Mátyás 12.C osztályos tanulókból álló csapat StarbucksCrusaders néven második helyezést ért el. A megtervezett robot és annak gyakorlati hasznosíthatóságáról szóló leírás ITT olvasható.

A csapat tagjainak és a programozó szakkör vezetőjének, Józsa Attila tanárúrnak gratulálunk a szép sikerhez!Nagy Laura 10.BC
osztályos tanuló a Kossuth-Széchenyi Szónoklatverseny országos II. helyezettje lett. Laurának és felkészítő tanárának, Ludván Lilla tanárnőnek sok szeretettel gratulálunk! OKLEVÉL


hatosztályos
Érettségi 2021/22 okt-nov

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 6. (hétfő)

Tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló: vizsgaszervezésre kijelölt intézmények valamelyikében
Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (érettségivel igen) tájékoztató:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/erettsegi_bizonyitvannyal.pdf

Jelentkezéshez további információk:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak/jelentkezesi_lap_2021_okt_nov

Időpontok: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/vizsgaidopontok_2021_okt_nov.pdfAz előrehozott érettségi vizsga feltételei:
- jelentkezési lap személyes jelentkezéssel
- személy igazolvány, lakcímkártya bemutatása vagy másolata
- tanulói jogviszony igazolás (titkárság)
- előző törzslapkivonat bármilyen tantárgyból (eredeti)
- az osztályozó vizsga letétele
- igazolás az osztályozó vizsga sikerességéről
- bizonyítvány záradékának bemutatása vagy szkennelt változatának beküldése a jelentkezést beadó iskolánakÉrettségi 2020/21 május-június

Nyilatkozatok az érettségire jelentkezéshez:


            Közép informatika         Közép testnevelés
            Emelt informatika         Emelt testnevelés


JELENTKEZÉSI LAP előrehozott érettségire


Akik a május-júniusi vizsgaidőszakban előrehozott érettségit szeretnének tenni, azoknak legkésőbb április 26-ig osztályozó vizsgát kell tenniük az adott tantárgyból, az összes be nem fejezett évfolyam tananyagából (pl. idegen nyelvből egy 10. osztályos tanulónak a 10., 11. és 12. évfolyam tananyagából).
Ehhez a kérelmet személyesen a titkárságon lehet kérni vagy ezen a linken le lehet tölteni.

A kérelmet kérjük február 10-ig kitöltve a titkárságra visszajuttatni.


Tájékoztató az aktuális érettségi vizsgaidőszakról.


A 2021. évi május-júniusi érettségi vizsgák időpontjai ITT olvashatók.


Az érettségi vizsgák leírásáról és követelményeiről ezen a LINKEN tájékozódhat. 

 

 


Intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően a 2012/13-as tanévtől kezdődően szervezi az iskolai közösségi szolgálatot. Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 


A közösségi szolgálattal kapcsolatos teendőkről, a folyamat menetéről a 9. osztályos tanulók szülői az adott tanév második félévének elején, szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. Ezzel párhuzamosan a tanulók részére felkészítő órákat tartunk. Ezt követően jelentkeznek a diákok a közösségi szolgálatra, megjelölve az intézmény(eke)t, ahol teljesíteni szeretnék a feladatot. 

A tanulóknak a teljesített órákat a közösségi szolgálat nyilvántartására használt naplóban kell folyamatosan vezetniük és igazoltatniuk a fogadó szervezettel. A közösségi szolgálati naplók alapján az osztályfőnökök jegyzik be a teljesített órákat a tanuló bizonyítványába és tözslapjára minden év szeptember 30-ig. 

Iskolánknak az alábbi intézményekkel van élő együttműködési megállapodása. Diákjaink ezeken a helyeken teljesíthetik  az 50 órásközösségi szolgálatot.


Együttműködő 
partnereink

Szülői tájékoztató levél a közösségi szolgálatról

Közösségi szolgálatra jelentkezési lap