Szeptember

 

1.          7.50 órakor tanévnyitó ünnepély – első tanítási nap

6.          Moson Megyei Tárlat megtekintése a kollégistákkal

12.        Szakkörök, sportkörök indulása

             17.00 órától szülői értekezlet

14.        15.00 órától nevelőtestületi értekezlet, az éves munkaterv elfogadása

20.        17.00-tól SZM választmányi értekezlet

15.        Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek

16.        OKTV-re jelentkezés határideje

            „Győzd le magad!” tanulmányi verseny jutalomkirándulása Pozsonyba

19.        Kossuth 220 - kollégiumi megemlékezés

21.        Kollégiumi kirándulás

22.        Kollégiumi szülői választmányi értekezlet - online

26.        Bemeneti mérések a 8. és a 10. évfolyamon (szövegértés, matematika,

             nov. 30-ig       term. tud., 1. idegen nyelv)

28.        Kollégiumi közgyűlésA tanév rendje 2022/23

A 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/22. tanév rendjéről tartalmaz minden fontos eseményt, ami az iskolákat és a kollégiumokat érinti. Az érettségi vizsgák rendjére, a témahetek időpontjaira, az országos mérések és a felvételi eljárás ütemezésére vonatkozó információk találhatók meg többek között a dokumentumban.


A 2022/23-as tanév programja

A  feltöltött dokumentum a gimnázium éves programját tartalmazza havi bontásban, elsősorban rendezvényeket diákjaink, szüleik és pedagógusaink számára. Programunk a járványhelyzet tükrében módosulhat.