BALLAGÁS 2023

2023. április 26-án tartottuk hagyományos, de rendkívüli gondossággal és több újdonsággal előkészített ballagási ünnepségünket. A hat végzős kollégista tanuló az ünnepi műsor, az igazgatói köszöntő, az elmúlt évek emlékeinek diaképes vetítése mellett ballagási tarisznyát, ajándékkönyvet, személyre szóló emléklapot és újrahasznosítható anyagból készült tartós virágot kapott. Az ünnepi vacsora előtt a kollégium lépcsőjén közös képek is készültek a ballagókról, szobatársakról, barátokról, nevelőtanárokról.

Mindenkinek köszönjük tevékeny részvételét az idei ballagáson! 

Kollégiumi ballagás 2023


PETŐFI 200 MEGEMLÉKEZÉS

2023. január 18-án Simon Zsuzsanna tanárnő a kollégiumban szülői, baráti és munkatársi összefogással rendezett Petőfi 200 kiállítást, tartott ünnepi beszédet és nyitotta meg azt. 

A kiállítás fekvőtárlóiba a költő különböző években megjelenő összes költeményeit tartalmazó köteteket, elbeszélő költeményeinek köteteit, Az apostol, A helység kalapácsa, a János vitéz, életrajzi köteteket, Így élt Petőfi, A magyar történelem nagy alakjai, Petőfi Sándor, továbbá verselemzéseit tartalmazó, Petőfi költészetének tanítását segítő könyveket helyeztünk ki. Látható még a János Vitéz dvd-je, emlékbelépők a Petőfi-buszra, s a Petőfire emlékező 2023-as Kincses Kalendárium is.

A faliújságon jól olvasható a költő kivonatolt életrajza, látható Morvainé Hipszki Erika tanárnő A bennem élő Petőfi c. festménye és különböző versidézetek is.

Petőfi 200 kicsi kép

MÁRTON-NAPI HAGYOMÁNYOK

2022. november 8-án, 16:00 órától a Márton-napi hagyományokkal ismerkedhettek meg a kollégium diákjai. A meghívott előadó ezúttal Körmöczy Zsuzsa néprajzos-muzeológus volt, aki érdekes vetítettképes előadást tartott a tanulóknak a Márton-napi hagyománykörről. Az előadás végén ízletes, liba formájú süteményt kóstolhattak meg a kollégisták.

 Márton napi hagyományok 1 kicsi Márton napi hagyományok 4 kicsi Márton napi hagyományok 2 kicsi


1956-OS MEGEMLÉKEZÉSEK A KOLLÉGIUMBAN

A kollégium idén 1956-os kiállítást és megnyitó előadást tartott október 24-én, részt vett a Requiem ’56 c. gyászmisén a magyaróvári templomban október 25-én továbbá lerótta kegyeletét az 1956. október 26-ai sortűz áldozatai emléke előtt a magyaróvári temetőben, október 26-án.

1956 os megemlékezés kiállítás  1956 os megemlékezés a temetőben


AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK

„Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.” (Ady Endre)

A kollégium közössége október 6-án, a nemzeti gyásznapon az aradi vértanúkra emlékezett. Az ünnepi műsort Sallai Szilvia tanárnő állította össze. Elhangzottak versek és versrészletek Ady Endre és Petőfi Sándor költeményeiből. A megemlékezés ünnepi hangulatát zenei részletek emelték Bródy János és a Republic együttes dalaiból. A diákok felidézték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc dicső napjait, majd leverésének és a megtorlásának eseményeit. Magyarország első miniszterelnökének, Batthyány Lajosnak és az Aradon kivégzett 13 honvéd főtisztnek az emlékére egy szál vörös rózsát helyeztek vázába és gyújtottak mécsest.

 4 okt 6 i megemlekezes kicsi    5 okt 6 i megemlekezes kicsi


KIRÁNDULÁS SZENT MÁRTON HEGYÉRE - 2022. 09.21.

Ma már kevesen tudják, ha Pannonhalmára utaznak, akkor tulajdonképpen Győrszentmártonra utaznak, ugyanis a településnek 1965-ig ez volt a neve.

A kollégium, idei hagyományos őszi kirándulásának úti céljául a Szent Márton hegyén épült Pannonhalmi Bencés Főapátságot, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetet és Radnóti Miklós emlékhelyének felkeresését tűzte ki.

Kora délelőtti érkezésünket gyalogtúrával kezdtük: Szent István szobra, Millenniumi Kápolna, Boldog-Mór kilátó, lombkorona tanösvény, Boldogasszony kápolna majd elsétálva az apátsági pincészet mellett leereszkedtünk a gyógynövény kertészethez és a biomassza fűtőműhöz. A helyszínen vezetést kértünk, így megismerkedhettünk ezzel a zöld energiát termelő modern technológiával is.

Ezután sétáltunk fel az UNESCO világörökségi helyszínre, a Pannonhalmi Főapátság épületéhez, melynek a 996-ban alapított falai között létesült az első magyarországi iskola.

Megtekintettük a román kori bazilikát és altemplomot, a gótikus kerengőt, a klasszicista könyvtárat, a kincstárat, gyönyörködtünk a kilátóteraszról a sokorói panorámában, majd az apátsági ösvényen búcsúztunk el a hegytől.

Befejező úti célunk a városban található Radnóti Miklós (1909-1944) emlékhely volt, melyet 1983-ban az egykori téglagyár meddő medencéjében egy rekonstruált téglaégető-kemencében alakítottak ki. E hely rejti a Radnóti Miklóst ábrázoló szobrot. Alkotója Meszlényi János szobrászművész. Itt közösen olvastuk fel a költő Nem tudhatom c. versét, ezzel emlékezve a tragikus sorsú poétára.

Ezután hazafelé vettük az irányt hálásan gondolva a csodálatos időjárásra, a természeti környezetre, a bencések 1026 éves működésére. Köszönjük, Pannonhalma!

Simon Zsuzsanna      

  1. Koll i kirándulás kicsi     4 Koll i kirándulás kicsi

       6 Koll i kirándulás kicsi        8 Koll i kirándulás kicsi


MEGEMLÉKEZÉS KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 220. ÉVFORDULÓJÁRÓL 
2022. 09. 19.

A kollégium ezen a napon kiállítással egybekötött előadással tisztelgett az intézmény névadója születésének 220. évfordulója előtt. Simon Zsuzsanna tanárnő amellett, hogy ismertette Kossuth Lajosnak, a magyar történelem egyik legnagyobb formátumú politikusának, az 1848/49-es szabadságharc vezéralakjának, a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás legnagyobb harcosának életútját, felidézte városunk és iskolánk kötődését Kossuth személyéhez.

A diákok megtekinthették a kiállított műveket, kiadványokat Kossuth életéről és munkásságáról, kiválaszthatták a számukra legtöbbet jelentő idézetet a politikus, államférfi emberi viszonyokról, társadalmi jelenségekről szóló gondolatai közül.

Kossuth idézetek


MOSON MEGYEI TÁRLAT - 2022. 09. 06.

Évtizedes múltra tekint vissza a Moson Megyei Tárlat, amelyen a Mosonmagyaróváron és térségében élő, valamint az innen elszármazott alkotók mutathatják be alkotásaikat. Idén is egy városfelfedező sétával összekapcsolva tekintették meg a kollégium diákjai az első héten a kiállítást és a város nevezetes középületeit, tereit.

    Zsuzsával 2022.09.06 kicsiTANÉVNYITÓ - 2022. 08. 31.

A 2022/23. tanév kollégiumi tanévnyitóját 2022. augusztus 31-én tartottuk. A kollégium szinte telt házzal működik ebben a tanévben; négy városi középiskola 47 tanulója nyert felvételt az intézménybe. A kézilabdás lányok már július 20-a óta itt élnek, ők ugyanis júliusban és augusztusban itt edzőtáboroztak.

A nyár folyamán három tanulói hálószobával bővült a férőhelyek száma, ill. további két szobát felújított a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club. Örömmel vettük birtokba a megújult földszinti mosdót is.

A tanévnyitó ünnepségen az igazgatónő köszöntőjét követően elbúcsúztattuk Morvainé Hipszki Erika tanárnőt, aki szeptembertől a gimnáziumban rajz és vizuális kultúra tantárgyat tanít, és megismerkedhettek diákjaink Sallai Szilvia tanárnővel, aki idén kezdi meg kollégiumi nevelőtanári munkáját. Bognár Róbert, az MKC utánpótlás szakmai vezetője és az ifjúsági csapat edzője köszöntötte még a sportoló kollégistákat. Értékeltük az elmúlt tanévet, s a legeredményesebb tanulók könyvjutalomban részesültek. Simon Zsuzsanna tanárnő az új kollégistáknak tartott tájékoztatót a kollégiumi életről, annak legfontosabb szabályairól.

A tanévnyitót szülői értekezlet követte. A szülők megválasztották a szülői választmány elnökségének új tagjait Huszárné Bak Annamária és Bea László személyében.

  Kollégiumi tanévnyitó 2022 23 2 kicsiKOLLÉGIUMI BALLAGÁS - 2022. 04. 20.

Ünneplőbe öltöztünk, feldíszítettük a kollégium tanulószobáját, hogy méltó körülmények között búcsúzhassunk a tíz végzős kollégista tanulótól. A ballagási ünnepségünk hagyományos elemei mellett, mint az igazgatói köszöntő, a közös élmények és emlékek felidézése diaképes vetítés keretében és az ajándékkönyvek átadása, a műsor legmeghatóbb része az volt, amikor az alsóbb évfolyamok tanulói Boldog Teréz anya "Himnusz az élethez" c. versének egy-egy sorával búcsúztak a végzősöktől. Az ünnepi műsor szereplői voltak: Bogdán Gréta és Foszler Dániel. Az ünnepséget követően a kollégium épülete előtt közös kép készült a ballagókról és nevelőtanáraikról, majd a kollégium ebédlőjében ünnepi vacsora zárta az estét.

Kollégiumi ballagás 2022 egy kép a honlapraKÖLTÉSZET NAPJA - 2022. 04. 11.

„Amíg éltetsz: szolgállak.”

Rendhagyó költészet napi ünnepséget szervezett a mosonmagyaróvári középiskolai kollégium 2022. április 11-én.Nády Mária költőnő tiszteletére rendezett kiállítást köteteiből, verseiből, írásaiból, s fogadta ismerőseit, barátait is költői estjére valamint ötödik, Csöndszárnyam keresztjén c. kötetének bemutatójára.

A bemutatkozás, a család, a  városhoz fűződő szeretet, a képzőművészet,  az  irodalom, a költészet iránti tisztelet és elmélyült  érdeklődést  kifejező gondolatok után a költőnő a hallgatóságot beavatta első verse ihletett születésébe is.

A rendezvényen a költő mellett kollégista diákok is olvastak fel verseiből, melyekhez képeket, illusztrációkat  vetítettek illetve zenét hallgattak.

A Száz éve született József Attila - Számon tartanak – c. verséhez Rudnyákné Németh Csilla képzőművész  készített digitális képet, a Petőfi szelleméhez c. verséhez pedig Morvainé Hipszki Erika tanárnő festett egy portrét,  A bennem élő Petőfi címmel. Fotókat készített Tóth Balázs és Szalai Zsolt kollégisták.

Az est a köszönet virágjainak átadásával, Nády Mária köteteinek dedikálásával, baráti beszélgetéssel, csoportképek készítésével ért véget.

MEGÉRKEZETT A MIKULÁS

A Kollégiumi Diákbizottság lelkesen készítette elő a Mikulás fogadását. A kollégisták verssel és zeneszóval várták december 6-án este a Mikulás érkezését. Az ünnepi hangulatot emelték a Foszler Dani által tangóharmónikán előadott művek. A jószívű Mikulás mindenkinek hozott csomagot. A gyengeségek számonkérését szigorú krampuszaira bízta.

  Koll-i_mikulás_2021_1.jpg     Koll i mikulás 2021 3


EGÉSZSÉGNAP A KOLLÉGIUMBAN

Minden évben, októberben rendezzük meg egészségnapunkat, melynek célja a fiatalok egészségfejlesztése, valamint az egészségtudatos életmód kialakítása.

Az egészségnap fő szervezője Morvainé Hipszki Erika egészségfejlesztés-tanár volt, akinek irányítása alatt a diákönkormányzat tagjai és a kollégium lakói ízletes, tápláló és egészséges ételeket készítettek, a tankerületi támogatásnak, valamint az Óvártej Zrt. és a Darnó-Hús adományainak köszönhetően.

Az egész délutánt kitöltő program keretében előadást tartott Farkas Eszter, a Család-és Gyermekjóléti Központ Mosonmagyaróvár munkatársa, iskolai szociális segítő Lelki egészség címmel, valamint Pápai Gyula őrnagy, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója Szenvedélybetegségek és következményeik címmel.

A vacsoraidő közeledtével előkerültek a kollégium konyhájából azok az ízletes és egészséges ételek, melyeket Bogdán Gréta, a Glück-iskola másodéves szakács szakos diákja, valamint Zsigmond Dorka, a diákönkormányzat elnöke készítettek Morvainé Hipszki Erika tanárnő vezetésével. A kollégista tanulók élvezettel fogyasztották a számukra sokszor ismeretlen ételeket, melyekről a jelenlevő nevelőtanárok adtak nekik bővebb tájékoztatást, felvilágosítva őket ezen húsok, sajtok, halak, saláták és gyümölcsök egészségre gyakorolt hatásairól.

Összességében egy jó hangulatú, tanulságokban és élményekben gazdag projektnapban volt részük a kollégium tanulóinak.

Eg nap1 kicsi  Eg nap2 kicsi


KOLLÉGIUMI KIRÁNDULÁS FERTŐDRE ÉS SOPRONBA

2021. szeptember 22-én tartotta meg a kollégium hagyományos évi kirándulását. Idén a barokk pompájáról híres Esterházy-kastélyt látogatták meg Fertődön, majd Sopron természeti, építészeti és történelmi nevezetességeit tekintették meg. Sétát tettek a Soproni Parkerdőben, ahol az ágfalvi csata (1921. szeptember 8.) emlékművénél ismertetőt hallgattak meg Sopron Trianon 100 történelmi évfordulójáról, a soproni 1921. december 14-16. népszavazás jelentőségéről, miszerint Sopron és további nyolc település a Magyarországhoz való tartozást választotta Ausztria helyett.  Ekkor  lett  Sopron Civitas  Fidelessima vagyis a Leghűségesebb Város. A diákok megtekintették még az erdő Trianon 100 emlékparkját is, majd felmentek a Károly-kilátóba,  ahonnan  az   egész tájat belátták  és  a környező földrajzi egységeket beazonosították. Leérve a Löverekből,  sétát tettek a történelmi belvárosban, megtekintették a „Hűség 100”  népszavazás Sopronban és környékén c. szabadtéri kiállítást, a Fő teret, a Kecske-templomot, felmentek a Tűztoronyba, megnézték a kőtárat, majd szabadidőt kaptak étkezésre, ajándéktárgyak vásárlására. Az utazás, a programok a hideg, szeles, esős idő ellenére jól sikerültek, a kiránduláson részt vett harminchárom kollégista és tanáraik sok, szép emlékkel, fotókkal tértek haza.


KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS - JELENTKEZÉS - FELVÉTEL 2021/2022

Kedves Szülők! Kedves Leendő Kollégisták!

A 2021/2022-es tanévre a kezdő évfolyam tanulói a kollégiumi jelentkezési lapot abban a középiskolában adhatják le, amelyikbe felvételt nyertek. Erre lehetőség a személyes beiratkozás napján lesz. Ezen a napon (2021. jún. 22-24. között)  egy-egy kollégiumi nevelőtanár várja az érdeklődőket a város középiskoláiban. Ha az online jelentkezést választják, akkor a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot megküldhetik a kollégium címére postai úton vagy e-mail-ben  szkennelt formában 2021. június 25-ig. 

A kollégiumi jelentkezési lap letölthető a Nyomtatványok menüpontból.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napja alkalmából 

2021. június 2-án a kollégium tanulói és nevelőtestülete az emléknappal kapcsolatban álló városi helyszínek, így az óvári temető, az I. világháborús emlékmű, az első óvári trianoni emlékmű helyszíne és az evangélikus templom melletti Trianon kereszt felkeresésével és a helyszíneken tartott ismertetők segítségével kapott képet az egykori eseményekről és azok későbbi értékeléséről. A megemlékezők, Beregszászi Balázs levéltáros és Simon Zsuzsanna tanárnő konkrét magyaróvári közéleti személyiségek, nyugat-magyarországi felkelők életének bemutatásával tették átélhetővé az egykori eseményeket. 

Nemzeti osszetartozas napja 21.06

KOLLÉGIUMI SPORTNAP 2021

Visszatérve a jelenléti oktatáshoz és a kollégiumba közös sportolással erősítettük a közösséget. Varga Károly tanár úr sorversenye és a kosárlabdázás mindenkit megmozgatott. A program végén megismertük az új sportszoba eszközeit.Kedves Végzős Kollégisták!


Sikeres tanévzárásotok alkalmából szeretettel köszöntelek benneteket!
Érettségi, ill. záróvizsgáitokhoz sok sikert kívánok a kollégium nevelőtestülete és diáksága nevében!
A jelenléti oktatás megkezdését követően és a vizsgáitok befejezése után várunk benneteket a kollégiumban egy búcsúztató ünnepségre!

Veres Mária
intzéményvezető

MegcéloznialegszebbálmotKomolyanvenniavilágot