Missziónk:
„Diákjainknak – képességeik szerint – a magyarság és az európaiság értékeit közvetítő korszerű tudást és emberi mintát adni.”
Veres Mária
intézményvezető

Kedves Látogató!

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium közössége nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm honlapunkon.
Tantestületünk azon munkálkodik, hogy tanítványainknak olyan értékőrző és értékálló tudást közvetítsünk, amely erőforrása az önálló gondolkodásnak, az erkölcsi helytállásnak. Közösen kidolgozott iskolakoncepciónk vezérfonala a humánum. Arra törekszünk, hogy a gyermekek optimális személyiségfejlődését szolgáló, emberi esélyegyenlőségen alapuló képzési rendszerünkön folyamatosan jobbítsunk. Koncepciónk klasszikus emberi értékekre épül, de modern, a mindennapi életben való eligazodást is segítő normákat közvetít. Megalkotója egy olyan elkötelezett, hivatásszerető, szakmailag jól felkészült tanári testület, amelynek hitvallása ez, s töretlenül fáradozik a megvalósításán. Iskola-filozófiánk kiindulópontja, "vezérlője" a gyermek, hisz iskolánkban minden érte történik. Aktív részese és alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlődésének a folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli. Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha a diákok, a szülők és a pedagógusok - együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek és munkálkodnak együtt.

„A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
Johann Wolfgang von Goethe

MENZA/étkezés
Telefon: 20/524-1285
Fogl Erika

Segítsen adója 1 százalékának felajánlásával!
K.L.G. Közhasznú Alapítvány
adószám: 18539611-1-08

Bejelentkezés